Liên hệ đặt phòng nhà nghỉ Phúc Đạt biển Mỹ Khê. Nhà nghỉ Phúc Đạt Mỹ Khê có các loại phòng như phòng đơn, phòng đôi và phòng 4 giường: Giá phòng nhà nghỉ Phúc Đạt như sau:

  • Phòng đơn: 250.000 vnđ/đêm
  • Phòng đôi: 350.000 vnđ/đêm
  • Phòng 4 giường: 600.000 vnđ/đêm

Điền vào mẫu đặt phòng ngay

Đường đến nhà nghỉ Phúc Đạt Mỹ Khê – Quảng Ngãi